WELCOME TO JINGZHONGJING

Jiangsu jingzhongjing industry coating equipment Co., Ltd. is specialized in the " Baozhongbao " brand and " Jingzhongjing " brand industrial coating 

equipment , automotive maintenance equipment , cleaning machinery and equipment research and development...

Exhibitions

Jiangsu Jingzhongjing Painting Equipment Co., Ltd. is specialized in the " Baozhongbao " brand and " Jingzhongjing " brand industrial coating equipment , 

automotive maintenance equipment...